Projekty IGS v roce 2007

Řešitel Název projektu Číslo projektu
Přidělené prostředky
(v tis. Kč)

Ústav fyziky

Mgr. Pavel Bakala Aktivní účast na konferenci 18th International Conference on General Relativity and Gravitation - Sydney 2007 29/2007 30
RNDr. Jiří Kovář, Ph.D. Aplikace formalismu optické referenční geometrie na astrofyzikální problémy 44/2007 30
Mgr. Martin Petrásek Stacionární pozorovatelé v Kerrově-de Sitterově geometrii 50/2007 30
Mgr. Jan Schee Anizotropie teploty reliktního záření v akcelerujícím vesmíru 53/2007 30
RNDr. Gabriel Török Aktivní účast na konferenci 18th International Conference on General Relativity and Gravitation - Sydney 2007 58/2007 30
Mgr. Martin Urbanec Prezentace výsledků na mezinárodní konferenci 18th International Conference on General Relativity and Gravitation 60/2007 30

Institut tvůrčí fotografie

Prof. PhDr. Vladimír Birgus Prezentace Institutu tvůrčí fotografie na Mezinárodním festivalu fotografie v Berlíně 30/2007 30
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. Inovace výuky fotografie formou fotografického projektu "Opava na prahu nového tisíciletí" 54/2007 40

Ústav veřejné správy a regionální politiky

Doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc. Vydání sborníku "Opavské a Opolské Slezsko v Evropské unii" 31/2007 30
Mgr. Radovan Skyba Postavenie miestnej s regionálnej správy v podmienkach Česka a Slovenska 55/2007 40
Mgr. Adam Kožaný Strukturální vlastnosti kolonií 45/2007 25

Ústav informatiky

Mgr. Luděk Cienciala, Ph.D. Biologicky motivované výpočetní modely - P systémy 32/2007 30
Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. Formální jazyky, formální systémy a jejich aplikace 41/2007 30
Mgr. Jindra Planková Účast na mezinárodních konferencích INFOS 2007 a INFORUM 2007 52/2007 25
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. Vydání sborníku Kognice a umělý život VII 56/2007 30
Mgr. Michaela Ačová Aplikace neuronových sítí v robotice 27/2007 30

Ústav historie a muzeologie

Mgr. Veronika Čapská Uhrazení cestovních nákladů spjatých se zahraničním stipendijním badatelským pobytem k dokončení disertace 34/2007 7,5
Prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis sv. 7 41/2007 30
PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. Leopold Peřich - texty 57/2007 50

Ústav bohemistiky a knihovnictví

Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. Česká poezie šedesátých let (vydání publikace) 59/2007 30
PhDr. Libor Martinek, Ph.D. Vydání publikace "Region, regionalismus a regionální literatura" 48/2007 30