Projekty IGS v roce 2006

Řešitel Název projektu Číslo projektu Přidělené
prostředky
(v tis. Kč)

Ústav fyziky

Mgr. Kristina Mrázová Aktivní účast na konferenci Eleventrh Marcel Grossmann Meeting on General Relativity - Petrohrad 2006 24/2006 30
Mgr. Alois Cipko Aktivní účast na konferenci Eleventrh Marcel Grossmann Meeting on General Relativity - Petrohrad 2006 25/2006 30
Mgr. Slavomír Černý Aktivní účast na konferenci Eleventrh Marcel Grossmann Meeting on General Relativity - Petrohrad 2006 26/2006 30
RNDr. Gabriel Török Aktivní účast na konferenci Eleventrh Marcel Grossmann Meeting on General Relativity - Petrohrad 2006 28/2006 30
Mgr. Pavel Bakala Aktivní účast na konferenci Eleventrh Marcel Grossmann Meeting on General Relativity - Petrohrad 2006 29/2006 30
Mgr. Jan Hladík Aktivní účast na konferenci Eleventrh Marcel Grossmann Meeting on General Relativity - Petrohrad 2006 30/2006 30
Mgr. Martin Urbanec Prezentace výsledků numerických řdšení vlastností kompaktních objektů na konferenci 11th Marcel Grossmann Meeting 31/2006 30
RNDr. Jiří Kovář Optická referenční geometrie Kerr-de Sitterových prostoročasů 32/2006 30
Mgr. Martin Petrásek Prezentace výsledků vlivu repulzivní kosmologické konstanty na stacionární pozorovatele v rotujících prostoročasech na konferenci 11th marcel Grossmann Meeting 33/2006 30
RNDr. Petr Slaný, Ph.D. Vliv kosmologické konstanty na akreční disky 34/2006 30
RNDr. Josef Juráň Aktivní účast na konferenci HARD PROBES 2006 - Asilomar Conference Grounds, Pacific Grove, California 35/2006 30
Mgr. Martin Vojík Aktivní účast na konferenci HARD PROBES 2006 - Asilomar Conference Grounds, Pacific Grove, California 36/2006 30

Ústav informatiky

Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. Návrh fuzzy pravidlového systému pro modelování chování robota 37/2006 29
Mgr. Luděk Cienciala, Ph.D. Membránové systémy 38/2006 19
Mgr. Miroslav Langer Poziční ekogramatické systémy 39/2006 19
Mgr. Šárka Vavrečková Gramatické systémy s homogenní populací 40/2006 30
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Vydání sborníku Kognice a umělý život VI 57/2006 40
PhDr. Beata Sedláčková, CSc.Ústav cizích jazyků

PhDr. Eva Klímová, Ph.D. Aktivní účast na mezinárodní konferenci italistů 45/2006 30
PhDr. Karsten Rinas Publikace disertační práce "Die Abtönungspartikeln ´doch´und ´ja´" 46/2006 50
Mgr. Jan Vomlela SILSE 2006 - SILESIAN STUDIES IN ENGLISH, Organizace vědecké konference anglistů a amerikanistů s mezinárodní účastí na ÚCJ FPF SU 58/2006 30

Ústav veřejné správy a regionální politiky

Mgr. Adam Kožaný Strukturální vlastnosti kolonií 44/2006 15

Ústav pedagogických a psychologických věd

Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D. Jean Piaget, filosof a psycholog 49/2006 34