Projekty IGS v roce 2005

Řešitel Název projektu Číslo projektu
Přidělené prostředky
(v tis. Kč)

Ústav fyziky

Mgr. Kristina Mrázová Aktivní účast na konferenci Albert Einstein
Century - Paříž 2005
39/2005 34
Mgr. Gabriel Török Aktivní účast na konferenci Albert Einstein
Century - Paříž 2005
40/2005 34
Mgr. Kamila Plšková Aktivní účast na konferenci Albert Einstein
Century - Paříž 2005
41/2005 34
Mgr. Alois Cipko Aktivní účast na konferenci Albert Einstein
Century - Paříž 2005
43/2005 34
Mgr. Martin Urbanec Aktivní účast na konferenci Albert Einstein
Century - Paříž 2005
44/2005 34
RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. Prezentace výsledků numerických simulací procesů v okol kompaktních objektů na konferenci alkbert Einstein Century - Paříž 2005 45/2005 34

Ústav bohemistiky a knihovnictví

PhDr. Libor Martinek, Ph.D. Polská poezie českého Těšínska po roce 1920 33/2005 30
Doc. PhDr. Ladislav Soldán, CSc. Miloš Dvořák - literární historik, kritik a básník 34/2005 45

Ústav informatiky

Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. Vydání sborníku Kognice a umělý život V 24/2005 35
Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. Second Konference of Applied Mathematics, Provdiv, Zvaná přednáška 25/2005 27
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. Využití adaptivní rezonanční teorie pro on-line identifikaci fuzzy-neuronového nelineárního regresního modelu 27/2005 45
Mgr. Luděk Cienciala, Ph.D. P-systémy: P-automaty 28/2005 30
Mgr. Šárka Vavrečková Některé nové typy gramatických systémů 29/2005 27,5
Mgr. Miroslav Langer Ekogramatické systémy 30/2005 22.5

Ústav historie a muzeologie

PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. "Koliba II", vydání publikace 20/2005 80
Mgr. Antonín Šimčík Slezská muzea 1802-1918 - vydání publikace 21/2005 65
Doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc. Bilí Chorvati v proměnách ranně středověké Evropy. Laboratoř nepřežitého enigmatu 22/2005 13,5
Mgr. Martin Čapský Na okraji husitského světa. Vévda Přemek Opavský (1366-1433) 23/2005 75

Ústav veřejné správy a regionální politiky

Doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc. Vydání sborníku "Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů" 35/2005 80

Institut tvůrčí fotografie

Prof. PhDr. Vladimír Birgus Česko-polská konference o současné fotografii a vydání sborníku 36/2005 70
Vojtěch Bartek Opava na prahu nového tisíciletí 37/2005 30