Projekty IGS v roce 2004

Řešitel Název projektu Číslo projektu Přidělené
prostředky (v tis. Kč)

Ústav fyziky

Doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc. Nové výsledky mezinárodního výzkumu optických vláken
35
Mgr. Petr Slaný, Ph.D. Aktivní účast na mezinárodní konferenci GR17-Dublin 2004 9/2004 32

Ústav informatiky

Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. Vydání sborníku Kognice a umělý život IV 4/2004 30
Mgr. Luděk Cienciala, Ph.D. P-systémy: P-automaty 11/2004 90
Ing. Aleš Kubík Monografie - Multiagentové systémy 13/2004 70
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. Identifikace fuzzy - neuronového nelineárního regresního modelu s použitím evoluční strategie 15/204 73
Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. Pracovní střetnutí EMCC (evropského konsorcia pro molekulární výpočty) 16/2004 48

Ústav historie a muzeologie

PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. "Koliba", vydání monografie 8/2004 60
Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. Slezsko v období mezi dvěma světovými válkami 19/2004 45