Projekty IGS v roce 2003

Řešitel Název projektu Číslo projektu
Přidělené prostředky
(v tis. Kč)
Ústav fyziky
Mgr. Petr Slaný Podpora výzkumu v relativistické astrofyzice 2/2003 31
RNDr. Stanislav Hledík Sborník "Ragtime No 5: Workshop on Black Holes and Neutron Stars" 1/2003 42
Doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc. Nové výsledky výzkumu optických vláken 5/2003 37
Ústav bohemistiky a knihovnictví
PhDr. Libor Martinek, Ph.D. Literatura polské národnostní menšiny v ČR po roce 1945 6/2003 31
Doc. PhDr. Libor Pavera, CSc. Kazatel Daniel Nitsch (kapitola z barokní homiletiky) 8/2003 35
Doc. PhDr. Libor Pavera, CSc. Podpora aktivní účasti na Mezinárodním kongresu slavistů 9/2003 25
Doc. PhDr. Drahomíra Vlašínová, CSc. Zeyer - dramatik 12/2003 50
Ústav informatiky
Mgr. Luděk Cienciala P-systémy: P-automaty 15/2003 56
Ing. Aleš Kubík Výměna zkušeností ve společenství robotů na základě přímé komunikace chromozomů v evolučním prostředí 16/2003 39
Doc. Ing. Petr Sosík Podpora výzkumů membránových výpočtů 18/2003 20
Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. Kolonie a ekogramatické systémy 17/2003 45
Ústav cizích jazyků
Priv.-Doz. PhDr. Iva Kratochvílová, Ph.D. Systematická korekce typických chyb u českých mluvčích na bázi paralelního česko-německého jazykového kurzu 3/2003 29