Doktorský studijní program Filologie (P7310) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Filologie, obor Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina)

Jméno Zaměření Téma disertační práce
Školitel
V prezenční formě
Mgr. Michal Klimek
NJ Přesvědčovací strategie v jazyce náboženství
Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Mgr. Markéta Šmalcová NJ Naratologie v pohádkách bratří Grimmů Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
V kombinované formě
Mgr. Marie Doležalová
AJ
Výuka jazyka a analýza chyb (typologie chyb  a problémové oblasti českých neslyšících a nedoslýchavých studentů).
Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Mgr. Radek Vrbický NJ Německá gramatika nejen pro dyslektiky Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková
Mgr. Markéta Kramolišová NJ Analýza chyb založená na korpusu Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
PhDr. Jan Valeček AJ Historické základy pravopisu a slovní zásoby Lallans
Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.