Doktorský studijní program Informatika (P1801) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Informatika, obor Autonomní systémy

Přehled doktorandů

Jméno Téma disertační práce Školitel
V prezenční formě
Mgr. Ondřej Mazurek
Autonomní IoT systémy pro efektivní správu budov
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Mgr. Daniel Valenta
Smečkové algoritmy
Doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.
Mgr. Jan Drastik Geometrické membránové systémy Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Mgr. Pavel Martínek Paralelní výpočty pro multiagentové systémy Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
V kombinované formě
Mgr. Jakub Skácel
Počítačová analýza a klasifikace rizikovosti aterosklerotických plátů v sonografických řezech
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ing. Robert Šamárek, přerušeno
Vizuální analýza dat
Doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kramný Využití informačních technologií u pacientů s demencí Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Mgr. Vladimír Smolka Bakteriální multiagentní systémy Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Ing. Josef Botlík Chování autonomních systémů na vymezené infrastruktuře Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ing. Zbyněk Obdržálek, přerušeno
Komunikace agentů v UAV multiagentových systémech Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
RNDr. Jiří Martinů Akcelerované struktury na FPGA pro simulaci metod umělé inteligence Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Dipl. Ing. Pavel Fréhar, přerušeno
Multiagentní IS v prostředí cloudu pro vývoj ERP systémů Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.