Doktorský studijní program Historické vědy (P7105) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Historické vědy, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Jméno

Téma disertační práce

Školitel

V prezenční formě


Mgr. Tomáš Krömer
"Ideologická muzea" v českých zemích v 70. a 80. letecch 20. století (se zvláštním zřetelem k muzeu revolučních bojů a osvobození v Ostravě)
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Vít Němec
Civilní protiletecká ochrana v českých zemích 1935 - 1946
Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Mgr. Pavel Židek Zemský soud v Opavě (1850-1918)
Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.
Mgr. Dana Fügner Urbášková Němci v textilním průmyslu v Československé republice po roce 1945 Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Karolína Krempl Kirschnerová Měšťanská společnost biskupských panství Mírov-Svitavy vpředbělohorském období Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Mgr. Mikuláš Heinrich, přerušeno
Obraz strategií slezských měšťanských elit v majetkoprávních pramenech raného novověku Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Mgr. Šárka Novotná, přerušeno
Dětské domovy a péče o děti mimo rodinu v českých zemích (1948-1970) Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Mgr. Dimitris Atanasiadis Komunistická strana Československa v okresech Jeseník a Šumperk v leteh 1945-1970 Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Lucie Gilarová Síť předškolní péče a zařízení mimoškolní výchovy v Prešovském kraji v letech 1949-1970
Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Mgr. Jan Petrásek Odraz česko-polských vztahů v 16. a 17. století v českých a polských pramenech neúřední povahy Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Mgr. Michaela Tvarůžková Žena ve svatebních a pohřebních rituálech raně novověkého Slezska Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
V kombinované formě


Ing. Jana Stuchlíková
Hotelnictví v Jeseníkách po roce 1945
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Ing. Josef Svoboda
Transformace veřejné správy v České republice v 90. letech
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Zuzana Urbánková
Kolektivizace zemědělství v Ostravském kraji 1949-1960
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Bc. Vladimír Vícha Vývoj státních statků na Vítkovsku v letech 1947-1972 Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Daniela Matroszová
Působení Československého svazu mládeže na Ostravsku od roku 1949Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Mgr. Alexandr Michl-Bernard Obraz každodennosti měšťanské společnosti v pramenech městské provenience barokní doby Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. Kulturně historické aspekty stravování ve Slezsku a jejich proměny v kontextu národnostních vlivů moderní doby Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Mgr. Michal Valeček Šlonzácké hnutí na Těšínsku v 19. a 50. století Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.
Mgr. Michal Geryk, Dis., přerušeno
Cestování vlakem jako součást životního stylu v českých zemích 1918 - 1938 Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Mgr. Martin Krůl Raně novověká opevnění slezsko-uherské hranice Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
PhDr. Ivana Koucká, přerušeno
Antické dějiny v české vědě a školství v letech 1918-1945 Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.