Doktorský studijní program Historické vědy (P7105) - oborová rada a školitelé [CZ]

Členové oborové rady:

Interní:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., předseda

Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.


Externí:


Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Filozofická fakulta, UK Praha)

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice)

Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. Praha)

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR, v.v.i., pobočka Brno)

Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (Fakulta veřejných politik, SU O

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (Filozofická fakulta, MU Brno)

Prof. dr hab. Stanisław Senft (Uniwersytet Opolski, Opole, PL)

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (Filozofická fakulta, UK Praha)

Prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. (Národohospodářská fakulta VŠE, Praha)

PhDr. Oldřich Tůma (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)

Prof. PhDr. Vladimír Wolf (Trutnov)

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (Fakulta veřejných politik SU)

Prof. Dr. hab. Piotr Pałys (Instytut Słaski w Opolu)

 

Přednášející a školitelé:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (Fakulta veřejných politik, SU Opava)

Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (Univerzita J.E.Purkyně Ústí n.Labem)

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice)

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR, v.v.i., pobočka Brno)

Doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

 

Případně mohou být se souhlasem oborové rady a vzhledem k zaměření tématu disertační práce ustanoveni školiteli další odborníci.