Absolventi studijního oboru Tvůrčí fotografie

MgA. Arkadiusz Gola, Ph.D., disertační práce na téma Novinářská fotografie na Slezsku ve dvou největších regionálních denících "Trybuna Roboticza" a "Dziennik Zachodni" od roku 1945 do současnosti, obhájena 4.12.2020

MgA. Daniel Šperl, Ph.D., disertační práce na téma Počátky subjektivní dokumentární fotografie v USA, obhájena 19.6.2019

MgA. Michal Luczak, Ph.D., disertační práce na téma Fotografie a narace, mají fotografie schopnost vyprávět?, obhájena 7.9.2018

MgA. Krzysztof Szewczyk, Ph.D., disertační práce na téma Fotografie v Horním Slezsku od roku 1945 do současnosti, obhájena 7.9.2018

Mgr. Rafał Milach, Ph.D., disertační práce na téma Sputnik Photos a skupinové fotografické projekty v Polsku; obhájena 14.6.2016

MgA. Dušan Kochol, Ph.D., disertační práce na téma Britská módní fotografie od roku 1945 do roku 2000; obhájena 20.11.2015

Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D., disertační práce na téma Historiografie a kritika české fotografie 1938-2000; obhájena 19.6.2013