Absolventi studijního oboru Teoretická fyzika a astrofyzika (čtyřletá)

Mgr. Jaroslav Vrba, Ph.D., diserační práce na téma Matter rotating around compact objects; obhájena 14.10.2020

Mgr. Daniel Charbulák, Ph.D., disertační práce na téma Optické efekty v poli kompaktních objektů; obhájena 24.8.2018

Mgr. Bobir Toshmatov, Ph.D.disertační práce na téma Částice a pole kolem kompaktních objektů; obhájena 24.8.2018

Mgr. Arman Tursunov, Ph.D., disertační práce Astrofyzikální procesy v poli kompaktních objektů; obhájena 5.6.2018

Mgr. Martin Blaschke, Ph.D., disertační práce Černé díry v multidimenzionálních prostoročasech; obhájena 22.8.2017

Mgr. Jan Novotný, Ph.D., disertační práce Numerické simulace polytropických objektů; obhájena 22.8.2017

Mgr. Hana Kučáková, Ph.D., disertační práce Toroidální konfigurace dokonalé kapaliny v prostoročasech s nenulovou kosmologickou konstantou; obhájena 16.9.2016

Mgr. Karel Adámek, Ph.D., disertační práce Diskové struktury v poli kompaktních objektů; obhájena 23.3.2016

Ing. Vratislav Chudoba, Ph.D., disertační práce Zkoumání a vlastnosti exotických lehkých jader 6Be a 10He; obhájena 27.3.2014

Mgr. Filip Blaschke, Ph.D., disertační práce Dynamická realizace scénáře bránových světů pomocí topologických solitonů; obhájena 13.9.2013

Mgr. Martin Kološ, Ph.D., disertační práce Pohyb strun v poli kompaktních objektů; obhájena 13.9.2013

Mgr. Ing. Andrea Kotrlová, Ph.D., disertační práce Oscilace akrečních disků v poli bránových kompaktních objektů; obhájena 13.9.2013

Mgr. Jan Hladík, Ph.D., disertační práce Kompaktní objekty v prostoročasech s nenulovou kosmologickou konstantou a bránovými parametry; obhájena 16.8.2012

Mgr. Martin Urbanec, Ph.D., disertační práce Stavové rovnice a struktura neutronových hvězd; obhájena 19.8.2010