Absolventi studijního oboru Teoretická fyzika a astrofyzika

Mgr. Martin Vojík, Ph.D., disertační práce Určování parametrů rezonancí z experimentálních dat; obhájena 19.8.2010

RNDr. Eva Šrámková, Ph.D., disertační práce Oscilace diskových struktur v poli kompaktních objektů; obhájena 24.6.2010

RNDr. Pavel Bakala, Ph.D., disertační práce K některým aspektům optických efektů v blízkosti černých děr a neutronových hvězd; obhájena 24.6.2010

Mgr. Jan Schee, Ph.D., disertační práce Optical phenomena in curved spacetimes; obhájena 5.3.2009

RNDr. Gabriel Török, Ph.D., disertační práce O některých aspektech vysokofrekvenčních quasiperiodických oscilací v rentgenovém záření akreujících kompaktních objektů; obhájena 18.9.2008

RNDr. Josef Juráň, Ph.D., disertační práce Interakce mezonů v hadronovém prostředí a související procesy; obhájena 18.9.2008