Projekty SGS SU řešené v roce 2021

Řešitel Název projektu (doba řešení)
Registrační číslo projektu Přidělené prostředky (v Kč)

Fyzikální ústav

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D. Studium procesů v okolí relativistických kompaktních hvězd - modely a observace (2019-2020-2021)
SGS/13/2019 1 236 297
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Kompaktní objekty modelované v rámci Einsteinovy gravitace i alternativních teorií gravitace a astrofyzikální procesy v poli těchto objektů (2019-2020-2021)
SGS/12/2019 651 179

Ústav informatiky

Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Užívání informačních zdrojů ve společnosti (2019-2020-2021) SGS/9/2019
59 684
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Rozvoj metod teoretické a aplikované informatiky (2020-2021) SGS/9/2020 300 000

Ústav bohemistiky a knihovnictví

Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.
Ackermann aus Böhmen a problém kánonu starší české literatury (2020-2021)
SGS/9/2020
136 279
Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.
Informační gramotnost vysokoškolských studentů v období pandemie COVID-19 (2021)
SGS/2/2021
50 000

Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby


Mgr. Monika Horsáková Slovenská audioknihovna II / Slovenská audioknižnica II (2021)
SGS/5/2021
84 766

Institut tvůrčí fotografie

Prof. PhDr. Vladimír Birgus
Česká, slovenská a polská fotografie 20. a 21. století (2019-2020-2021)
SGS/1/2019 529 962

Ústav historických věd

Mgr. Lucie Gilarová
Kritická edice pamětí Ruth a Františka Neumanových (2021)
SGS/3/2021
160 000
Mgr. Lucie Gilarová
Péče o matku a dítě do 3 let v Prešovském kraji 1948-1960 (2021)
SGS/4/2021
100 000
Mgr. Sabina Máchová
Edice deníků porodní báby Marie Ondruchové z Horní Bečvy (2021)
SGS/7/2021
100 128
Mgr. Vít Němec
Civilní protiletecká ochrana a branná výchova ve světle tištěných pramenů v letech 1935 - 1939 (2021)
SGS/8/2021
100 000
Mgr. Jakub Strýček
Židé z českého Slezska v nacistických tranzitních ghettech lublinského distriktu Generálního gouvernementu (2021)
SGS/9/2021
129 950
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Kultura a každodennost v předmoderní době: sondy do života urozené a měťanské society (2020-2021-2022)
SGS/6/2020 481 434
Mgr. Pavel Žídek
Počátky československého soudnictví v obvodu Zemského soudu v Opavě (2020 - 2021)
SGS/10/2020
13 553

Ústav archeologie

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. Spongolitová štípaná kamenná industrie v neolitu severní části moravsko - českého pomezí
SGS/6/2021 172 914
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Využívání graphitu v severní části moravsko-českého pomezí v pravěku a středověku (2020 - 30.6.2021)
SGS/4/2020
0

Ústav cizích jazyků

PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Přístupy k textové analýze v 21. století (2020-2021)
SGS/1/2020
278 843

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Ing. Milena Botlíková, Ph.D.
Informační přístupnost cestovního ruchu v segmentu gastronomických zařízení Moravskoslezského kraje (2021)
SGS/1/2021
18 138