Visegrad Fund


Visegrad Fund

Název projektu:
Těšínské Slezsko 1920 - 2020
Registrační číslo projektu:
22010278
Řešitel:
PhDr. Tomáš Rusek, Ústav historických věd
Doba řešení:
2020 - 2021