Projekty SGS SU řešené v roce 2020

Řešitel Název projektu (doba řešení)
Registrační číslo projektu Přidělené prostředky (v Kč)

Fyzikální ústav

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D. Studium procesů v okolí relativistických kompaktních hvězd - modely a observace (2019-2020-2021)
SGS/13/2019 580 253
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Kompaktní objekty modelované v rámci Einsteinovy gravitace i alternativních teorií gravitace a astrofyzikální procesy v poli těchto objektů (2019-2020-2021)
SGS/12/2019 1 101 639

Ústav informatiky

Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Užívání informačních zdrojů ve společnosti (2019-2020-2021) SGS/9/2019
70 000
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Rozvoj metod teoretické a aplikované informatiky (2020-2021) SGS/9/2020 373 980

Ústav bohemistiky a knihovnictví

Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.
Ackermann aus Böhmen a problém kánonu starší české literatury (2020-2021)
SGS/5/2018
221 622

Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby


Mgr. Monika Horsáková Slovenská audioknihovna / Slovenská audioknižnica (2020)
SGS/3/2020 110 811

Institut tvůrčí fotografie

Prof. PhDr. Vladimír Birgus
Česká, slovenská a polská fotografie 20. a 21. století (2019-2020-2021)
SGS/1/2019 540 882

Ústav historických věd

Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Kaolik a Maolika (Josef Heller a Rudolf Kristian v souřadnicích kulturního života Opavy v 1. pol. 30. let. Texty a dokumenty) (2020)
SGS/5/2020
160 000
Mgr. Tomáš Krömer
Zemědělský rozhlas ve Slezsku 1929 - 1938  (2020)
SGS/7/2020 105 970
Mgr. Lucie Gilarová
Mateřské školky v Prešovském kraji 1948 - 1960 (2020)
SGS/2/2020
99 753
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Kultura a každodennost v předmoderní době: sondy do života urozené a měťanské society (2020-2021-2022)
SGS/6/2020 509 246
Mgr. Sabina Máchová
Medikalizace porodnictví na Valašsku 19. a 20. století (2020)
SGS/8/2020
99 654
Mgr. Pavel Žídek
Počátky československého soudnictví v obvodu Zemského soudu v Opavě (2020)
SGS/10/2020
100 154

Ústav archeologie

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. Využívání grafitu v severní části moravsko-českého pomezí v pravěku a středověku (2020)
SGS/4/2020 149 558

Ústav cizích jazyků

PhDr. Diana Adamová, Ph.D.
Přístupy k textové analýze v 21. století (2020-2021)
SGS/1/2020
340 110

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Ing. Milena Botlíková, Ph.D.
Cestovní ruch Moravskoslezského kraje v kontextu udržitelného rozvoje (2019-2020)
SGS/2/2019 38 636