Projekty IGS v roce 2020

ŘešitelNázev projektuRegistrační číslo
Přidělené prostředky
(v Kč)
Institut tvůrčí fotografie
Mgr. MgA. Ondřej Durczak Prezentace tvorby studentů ITF FPF SU na mezinárodním fotografickém festivalu Off-festival Bratislava
IGS/1/2020 30 000
MgA. Dita Pepe
Účast Institutu tvůrčí fotografie FPF SU na 30. mezinárodním festivalu Mesiac fotografie 2020, Bratislava
IGS/2/2020 30 000
Doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
Aktivní účast studentů a pedagogů ITF FPF SU na Měsíci fotografie v Krakowě
IGS/4/2020 30 000
Mgr. David Radek, Ph.D.
Účast na konferenci "Milośc i nienawiśc w średniowieczu i we wczesnym okriese nowozytnym"
IGS/8/2020 10 000
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.
Výzkum staročeské legendy o Jidášovi z kláštera Schlägl
IGS/9/2020 30 000