Projekty SGS SU řešené v roce 2019

Řešitel Název projektu (doba řešení)
Registrační číslo projektu Přidělené prostředky (v Kč)

Ústav fyziky

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D. Studium procesů v okolí relativistických kompaktních hvězd - modely a observace (2019-2020-2021)
SGS/13/2019 872 374
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Kompaktní objekty modelované v rámci Einsteinovy gravitace i alternativních teorií gravitace a astrofyzikální procesy v poli těchto objektů (2019-2020-2021)
SGS/12/2019 1 656 245

Ústav informatiky

Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Užívání informačních zdrojů ve společnosti (2019-2020-2021) SGS/9/2019
90 000
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Rozvoj metod teoretické a aplikované informatiky (2019-2020-2021) SGS/11/2019 487 978

Ústav bohemistiky a knihovnictví

Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Literární paměť regionu (2018-2019)
SGS/5/2018
185 000
Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D.
Odraz moderních zahraničních trendů v československém knihovnictví 1918 - 1938 (2019)
SGS/3/2019
80 000
Mgr. Monika Horsáková Digitální restaurování a český film (2019)
SGS/5/2019 87 637

Institut tvůrčí fotografie

Prof. PhDr. Vladimír Birgus
Česká, slovenská a polská fotografie 20. a 21. století (2019-2020-2021)
SGS/1/2019 528 879

Ústav historických věd

Mgr. Lucie Gilarová
Vznik školních družin v Prešovském kraji 1950 - 1960 (2019)
SGS/4/2019
95 000
Mgr. Tomáš Krömer
Slezské zemské muzeum (Zemské muzeum) v Opavě a jeho výstavní činnost v letech 1918 - 1938 (2019)
SGS/7/2019 108 700
Mgr. Vít Němec
Civilní ochrana ve školství českých zemí 1935 - 1989 (2019)
SGS/8/2019
95 000
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Každodennost, festivity, a kulturní transfer: fenomény středověkých dějin (2017-2018-2019)
SGS/3/2019 550 000
Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Symbolika orelského tělocvičného hnutí (2019)
SGS/10/2019
113 802
Mgr. Dana Urbášková
Sudetští Němci a jejich bývalá domovina Broumovsko po roce 1945 (2019)
SGS/14/2019
129 750

Ústav archeologie

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. Přínos technických a přírodovědných analýz při výzkumu aktuálních otázek pravěku periferních území ve Slezsku a okolních oblastech (2019)
SGS/6/2019 161 814

Ústav cizích jazyků

Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Analýza a interpretace textu (2018-2019)
SGS/4/2018
277 185

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Ing. Milena Botlíková, Ph.D.
Cestovní ruch Moravskoslezského kraje v kontextu udržitelného rozvoje (2019-2020)
SGS/2/2019 37 427