Ministerstvo školství ČR

Program INTER-EXCELLENCE / COST
Název projektu:
 Neutronové hvězdy a pulsary
Registrační číslo projektu:
LTC18058
Řešitel:
Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.
Doba řešení:
16.05.2018 - 21.11.2021

Program INTER-EXCELLENCE / INFORM

Název projektu:
Podpora a rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce v oblasti relativistické astrofyziky a přípravy rentgenových kosmických misí
Registrační číslo projektu:
LTI17018
Hlavní řešitel:
RNDr. Jiří Horák, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel:
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doba řešení:

2017 - 2020

Program TRANSFER

Název projektu:


Studium baryonových systémů v mezinárodním výzkumném centru FAIR
Registrační číslo projektu:
LTT17003
Hlavní řešitel:
RNDr. Andrej Kugler, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel:
Ing. Vratislav Chudoba, Ph.D.
Doba řešení:
2017 - 2021
Velkévýzkumné infrastruktury
Název projektu:
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty – účast České republiky
Registrační číslo projektu:
LM2015049
Hlavní řešitel:
RNDr. Andrej Kugler, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Řešitel:
Ing. Vratislav Chudoba, Ph.D.
Doba řešení:
1. 1. 2016 - 31. 12. 2019