Ministerstvo kultury ČR

Program Kulturní aktivity


Název projektu:
4. ročník konference Proměny současné dramaturgie
Registrační číslo projektu:
MK - S 3701/2020
Řešitel:
Mgr. Monika Horsáková, Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby
Doba řešení:
1.1.2020 - 31.12.2020


Název projektu:
3. ročník konference Proměny současné dramaturgie
Registrační číslo projektu:
MK - S 3830/2019
Řešitel:
Mgr. Monika Horsáková, Ústav bohemistiky a knihovnictví
Doba řešení:
1.1.2019 - 31.12.2019

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 - 2022 (NAKI II)

Název projektu:
Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy
Registrační číslo projektu:
DG18P02OVV017
Řešitel:
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., Ústav archeologie
Doba řešení:
1.4.2018 - 31.12.2022
Název projektu:
Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace
Registrační číslo projektu:
DG18P02OVV067
Řešitel:
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., Ústav historických věd
Doba řešení:
1.3.2018 - 31.12.2022
Název projektu:
Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
Registrační číslo projektu:
DG18P02OVV057
Řešitel:
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., Ústav historických věd
Doba řešení:
1.3.2018 - 31.12.2021