Ministerstvo kultury ČR

Program Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí

Název projektu:
Moravský podzim v Trafačce (cyklus 4 fotografických výstav v nitranské galerii Trafačka)
Registrační číslo projektu:
MK 47055/2020 OMV
Řešitel:
Doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc., Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby
Doba řešení:
1.1.2020 - 31.12.2020
Program Kulturní aktivity

Název projektu:
5. ročník konference Proměny současné dramaturgie
Registrační číslo projektu:
MK - S 5110/2021
Řešitel:
Mgr. Monika Horsáková, Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby
Doba řešení:
1.1.2021 - 31.12.2021


Název projektu:
LucernaTV
Registrační číslo projektu:
51492/2020 OMV
Řešitel:
Mgr. Monika Horsáková, Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby
Doba řešení:

1.3.2020 - 31.12.2020

Název projektu:
4. ročník konference Proměny současné dramaturgie
Registrační číslo projektu:
MK - S 3701/2020
Řešitel:
Mgr. Monika Horsáková, Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby
Doba řešení:
1.1.2020 - 31.12.2020


Název projektu:
3. ročník konference Proměny současné dramaturgie
Registrační číslo projektu:
MK - S 3830/2019
Řešitel:
Mgr. Monika Horsáková, Ústav bohemistiky a knihovnictví
Doba řešení:
1.1.2019 - 31.12.2019

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 - 2022 (NAKI II)Název projektu:
Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení
Registrační číslo projektu:
DG20P02OVV008
Příjemce koordinátor:
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., Ústav archeologie
Doba řešení:
1.3.2020 - 31.12.2022

Název projektu:
Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy
Registrační číslo projektu:
DG18P02OVV017
Příjemce koordinátor:
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., Ústav archeologie
Doba řešení:
1.4.2018 - 31.12.2022
Název projektu:
Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace
Registrační číslo projektu:
DG18P02OVV067
Příjemce koordinátor:
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., Ústav historických věd
Doba řešení:
1.3.2018 - 31.12.2022
Název projektu:
Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
Registrační číslo projektu:
DG18P02OVV057
Příjemce v konsorciu:
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., Ústav historických věd
Doba řešení:

1.3.2018 - 31.12.2021