Technologická agentura ČR, Praha 

Název projektu:
Vesnice je svět. Proměny společenského klimatu na Bruntálsku 1978-2018 v kontextu fotografií Jindřicha Štreita
Registrační číslo projektu:
2018TL02000265
Řešitel:
Doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., Institut tvůrčí fotografie
Doba řešení:
2019 - 2022