Tělesná výchova je určena pro studenty všech ročníků, kteří si ji zapíší před zahájením semestru. Při zápisu nemusí specifikovat druh sportu, který chtějí absolvovat. První vyučovací týden v semestru se pak studenti dostaví přímo na sportoviště vybraného sportu v čase začátku hodiny podle rozvrhu a nahlásí se vyučujícímu. Studenti si musí vybrat z nabídky KTV nejméně jeden sport a pravidelně jej navštěvovat. Na základě splněné docházky a aktivního přístupu získají zápočet. Druh sportu je možno během roku změnit po dohodě s vyučujícím. Seznam sportů v rámci TV viz rozvrh hodin. Docházku do tělesné výchovy v letním semestru lze nahradit účastí na některém ze sportovních kurzů KTV (budou průběžně vypsány). Výuka odpadá vždy v době prázdnin opavských škol a v době konání sportovních kurzů.

Všichni studenti se mohou zůčastnit jakéholiv hodiny tělesné výchovy, i když ji nemají zapsanou.

Součástí nepovinné tělesné výchovy je možnost využívání fitcentra "PEPA" (velmi výhodná roční permanentka, vyřizuje přímo fitcentrum, nutný index/studijní průkaz). 


Kurzy

Lyžařské kurzy

Kabinet tělesné výchovy pořádá každoročně kurzy pro začínající i pokročilé lyžaře a snowboardisty. Informace jsou k dispozici na nástěnce KTV a přihlásit se můžete u odborných asistentů tělesné výchovy nejpozději do začátku prosince.

Vodácké kurzy

Na jaře, většinou v květnu, pravidelně sjíždíme vody okolních i vzdálených řek. Lodě, pádla, záchranné vesty a přilby, dopravu, dostatek vody v řekách a kvalitní vedení vždy zajistíme. Informovat se můžete u odborných asistentů tělesné výchovy a aktuální nabídka bude na nástěnce začátkem letního semestru.

Kvalifikační kurzy

Kabinet tělesné výchovy pořádá kvalifikační kurzy pro instruktory školního lyžování, snowboardingu, vodní turistiky, inline bruslení, cyklistiky, pohybových her a zdravotní TV. Pokud máte zájem o licenci Ministersva školství, mládeže a tělovýchovy, která vám umožní pracovat na kurzech a zájezdech škol, oddílů, klubů, nebo sportovních škol jako placený instruktor, informujte se v kabinetu tělesné výchovy.

Ostatní kurzy

Dalšími jsou kurz vysokohorské turistiky (plánovaný na září) a cyklistický kurz (červen). Tyto proběhnou za předpokladu zájmu dostatečného počtu studentů.