Tělesná výchova je na FPF SU součástí výuky. Všichni studenti se mohou zúčastnit také  sportovních kurzů pořádaných KTV. Bližší informace o  systému výuky a  rozvrhu hodin.

Kabinet tělesné výchovy obsazuje akademické soutěže podle zájmu a možností studentů - sportovců. Kromě této reprezentace univerzity, která je ovlivněna množstvím a kvalitou aktivních sportovců na škole, pořádáme vlastní sportovní dny. Těchto se mohou zúčastnit všichni studenti bez vysokých nároků na kvalitu jejich dovedností. Vítězové jednotlivých disciplín pak mohou bojovat se studenty  Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné, v rámci  mezifakultních sportovních dnů.