1. Stravování je poskytováno studentům prezenční formy studijních programů, akreditovaných na Slezské univerzitě v Opavě ve stravovacích zařízeních smluvních partnerů, zajišťovaných péčí Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
  2. Stravování je poskytováno v průběhu akademického roku. V době hlavních prázdnin se studenti mohou stravovat, pokud mají na toto období stanoveny studijní povinnosti.
  3. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě přispívá na stravování studentů v stravovacích zařízeních smluvních partnerů na základě uzavřených smluv v souladu s Pravidly hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě.
  4. Cena jednoho jídla, kterou hradí student, vychází z cenových podmínek smluvních partnerů, výše poskytnuté dotace a nákladů fakulty.
  5. Studenti mohou odebrat 2 hlavní jídla denně ve stravovacích zařízeních smluvních partnerů.
  6. Nákup stravenek a jejich úhradu provádí studenti ve stravovacích zařízeních smluvních partnerů nebo v kanceláři úseku Kolejí a menz Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
  7. Množství odebraných stravenek se sleduje měsíčně s ohledem k finančním možnostem dotace na stravování a dodržování rozsahu studenty odebraných stravenek.

Kontakty

SU FPF Opava - Úsek kolejí a menz
Hradecká 665/17
746 01 Opava

+420 553 684 517

Úřední hodiny

úřední hodiny platné od 11. 5. 2020

Pondělí 9,00 – 11,00 zavřeno
Úterý zavřeno zavřeno
Středa 9,00 – 11,00 zavřeno
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek zavřeno zavřeno
Upozornění  Ve dnech 1. 6. – 4. 6. 2021 bude  z provozně-technických důvodů uzavřena kancelář KaM.