Pokyny pro výběr úrovně jazykové skupiny

Prosím věnujte pozornost jak těmto pokynům, tak výběru rozvrhové akce. Přesuny rozvrhových akcí po 16. 9. 2016 nebudou možné.

Pokyny PRO VŠECHNY OBORY S VÝJIMKOU STUDENTŮ Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu

U všech hodin v rozvrhu je v poznámce uvedeno, pro jakou úroveň je daná skupina určena.

1. POKROČILÍ – skupina je určena pro studenty, kteří z jazyka maturovali a pro studenty, kteří měli jazyk již na základní škole (bez ohledu na to, zda z něj maturovali)

2. MÍRNĚ POKROČILÍ – skupina je určena pro studenty, kteří měli jazyk jen na střední škole a nematurovali z něj Pokud chcete být zařazeni do skupiny mírně pokročilých, doneste do první hodiny maturitní vysvědčení (nebo jeho kopii) a vysvědčení z 9. třídy.

Pokud jste absolvovali státní jazykovou zkoušku, nebo jste získali certifikát na základě některé z mezinárodně uznávaných zkoušek (TELC, TOEFL, FCE aj.), můžete požádat o uznání předmětu. Svou žádost a kopii certifikátu předejte po zahájení výuky svému vyučujícímu.

Pokyny PRO STUDENTY ústavu lázeňství, gastronomie a turismu

1. Každý student zapisuje DVA jazyky – angličtinu a němčinu

2. Každý z jazyků zapisujete v jiné úrovni, tj. kombinace: KLJ/AGJ11 + KLJ/NEJ21 nebo KLJ/AGJ21 + KLJ/NEJ11