vedoucí ústavu

zástupce vedoucího ústavu

sekretářka

správce fotografické techniky a fotoateliér

správce knihovny a archivu


vědecko-pedagogičtí pracovníci - interní

Vědecko-pedagogičtí pracovníci - externí