Interní soutěž v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2019-2020


Číslo projektu
Název projektu
Řešitel
Ústav
Doba řešení
2/ISIP/2019
Rozvoj znalostí studenů historických oborů prostřednictví tereních praxí 
PhDr. Igor Zmeták, Ph.D
UHV
2019-2020
3/ISIP/2019
Inovace výuky v oblasti ediční, kurátorské a manažerské činností na Institutu tvůrčí fotografie FPF SU
doc. Mgr. Josef Moucha
ITF
2019-2020
4/ISIP/2019
Inovace obsahového zaměření a organizace komplexu odborných praxí v rámci studia programu Gastronomie, hotelnictví a turismus
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
ULGaT
2019
5/ISIP/2019
Inovace studijních programů informatiky a informačních studií na FPF SU
doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
UI2019-2020
13/ISIP/2019
Inovace kurzů fyzikálních studijních programů se zaměřením na práce v terénu a studiovou výuku
doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
UF

2019


Interní soutěž v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2016-2018

Číslo projektu Název projektu Řešitel Ústav Doba řešení
P02 Posílení propedeutických prvků ve výuce 1. ročníku bohemistických oborů Mgr. Martin Tichý, Ph.D. UBK 2016
P03 Realizace mezinárodní germanistické konference PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. UCJ 2016-2017
P04 Inovace předmětů studijního programu bakalářského oboru italština doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. UCJ 2016
P05 Tvorba elektronických vzdělávacích a testovacích aktivit (TEVTA) Mgr. Daniel Jedlička, M.A. UCJ 2016
P06 Rozvoj znalostí studentů historických oborů prostřednictvím terénních praxí PhDr. Igor Zmeták, Ph.D. UHV 2016-2018
P07 Profilace a inovace výuky v oblasti výstavní a publikační činnosti na ITF doc. Mgr. Václav Podestát ITF 2016-2018
P08 Moderní GPS technologie na podporu inovací ve výuce a v archeologické praxi Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. UA 2016
P09 Rozšíření a inovace laboratorní technologické základny pro výuku astrofyziky, teoretické fyziky, počítačové fyziky a aplikované fyziky RNDr. Pavel Bakala, Ph.D. UF 2016-2018
P29 Inovace výuky předmětů se zaaměřením na pomocné vědy historické prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. UHV 2016
P30 Inovace navazujícího studijního oboru Informatika a výpočetní technika Mgr. Jiří Martinů UI 2016-2018
P31 Pokročilé výukové materiály: Demonstrace a vizualizace astrofyzikálních procesů v silné gravitaci za pomocí sofistikovaných metod virtuální reality a multimédií Mgr. Karol Petrik UF 2016-2018


Interní soutěž v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2015

Číslo projektu Název projektu Řešitel Ústav
P18 Profilace a inovace předmětů Management ve fotografii a Aktuální tendence ve fotografii na Institutu tvůrčí fotografie FPF SU prof. PhDr. Vladimír Birgus ITF
P16

Podpora pedagogické práce při inovaci výuky předmětu Dokumentární publikace

prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c. ITF
P15 Inovace jazykové výuky.Rozšíření a nabídky předmětů v anglickém jazyce a německém jazyce PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.
P17 Inovace praktické výuky v bakalářských studijních programech Fyzika a Aplikovaná fyzika doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. UF

CelkemInterní soutěž v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2014

Číslo projektu Název projektu Řešitel Ústav
P01 Zkvalitnění výuky muzeologie v rámci studijního programu "Historické vědy" formou vytvoření webové aplikace Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. UHV
P04

Inovace výuky literární teorie v kombinovaném studiu

Mgr. Jan Heczko, Ph.D. UBK
P05 Inovace předmět bakalářského oboru "italština v kombinované formě" Doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. UCJ
P06

Inovace studijního oboru Multimediální techniky

prostřednictvím pořízení techniky pro experimentální  multimediální tvorbu

Mgr. Martin Petrásek UF
P02 Inovace výuky předmětů zaměřených na reportážní a dokumentární fotografii na ITF FPF SU Mgr. Václav Podestát ITF
P03 Inovace výuky Editorského semináře, Semináře kritiky fotografie a Kurátorského semináře
ITF

Celkem