Oddělení pro informace a rozvoj zabezpečuje propagaci fakulty ve vztahu k zájemcům o studium, podporuje informovanost veřejnosti o výzkumných a vzdělávacích aktivitách FPF SU. Dále agendu oddělení zahrnuje správa fakultní webové prezentace, správa fakultních sociálních sítí, propagace přijímacího řízení, příprava a propagace oficiálních fakultních akcí.

Ve spolupráci s Centrem multimediální tvorby organizuje akce pro zájemce o studium, studenty i absolventy, např. Den otevřených dveří, veletrhy vzdělávání Gaudeamus a oslavy významných událostí.

Zabývá se správou a koordinací rozvojových a operačních projektů připravovaných a řešených na fakultě, monitoringem výzkumné a vývojové činnosti v rámci FPF SU.