Institucionální rozvojový plán 2015 (v procesu schvalování)

ŘešitelDotace v tisících Kč
Podpora výuky v cizím jazyce Mgr. Martin Čapský, Ph.D. 260

Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí prostřednictvím semestrální výuky hostujících zahraničních vyučujících

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. 
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
480
Posílení internacionalizace a interdisciplinarity činností výzkumných center se zaměřením na kulturní dějiny prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. 854
Podpora činnosti centra tvůrčích aktivit na FPF SU prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. 440
Internacionalizace činnosti výzkumného centra teoretické fyziky a astrofyziky prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. 410

Spojení mladých akademických pracovníků, doktorských studentů a zahraničních expertů do aktivit výzkumného centra počítačové fyziky a zpracování dat

RNDr. Pavel Bakala, Ph.D 382
Celkem 2 826

 

 

 

Institucionální rozvojový plán 2014

ŘešitelDotace v tisících Kč
Vytvoření výzkumných center Filozoficko-přírodovědecké fakulty prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. 817

Posílení internacionalizace SU a jejího zapojení do mezinárodních akademických sítí

prostřednictvím semestrální výuky hostujících zahraničních vyučujících

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. 
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
480
Podpora  mezinárodních mobilit prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
560
Celkem 1 857