FRVŠ - Závěrečné oponentí řízení 2009

Závěrečné oponentí řízení FRVŠ 2009

Termín odevzdání Závěrečných zpráv do 18. 12. 2009 prostřednictvím systému Isaar - F. Po kontrole  bude  závěrečná zpráva  vyžádána  1x  podepsáná v tištěné  podobě. Metodický pokyn ZOŘ FRVŠ 2009 naleznete v dokumentu frvs-metodicky-pokyn-zor-2009.pdf.

Závěrečná obhajoba jednotlivých projektů proběhne dne 23. 2. 2010 v zasedací místnosti Filozoficko-přírodovědecké fakulty (Bezručovo nám.13). O přesném čase Vašeho vystoupení budete s dostatečným předstihem informováni.

Dokumentaci závěrečného oponentního řízení  tvoří:
a) Protokol o závěrečném oponentním řízení,

b) Výkaz hospodaření s finančními prostředky,

c) Závěrečná zpráva o řešení projektu  zahrnující následující kapitoly:

  • cíle řešení,
  • postup a způsob řešení,
  • všechny změny projektu, údaje o jejich schválení Výborem FRVŠ nebo vysokou školou,

byla-li změna v kompetenci VŠ,

  • výsledky a výstupy řešení včetně jejich prezentace,
  • výši finančních prostředků a zdůvodnění, na co byly použity,

d) posudky oponentů,

e) projekt,

f) seznam žádostí o provedení změny v projektu s uvedením rozhodnutí Výboru FRVŠ.