FRVŠ - Výběrového řízení 2012

Bylo vyhlášeno Výběrové řízení pro rok 2012. Text vyhlášení naleznete zde.

 

FPF termíny:

1. 4. 2011 -  anotace k projektům tematického okruhu A a  počet projektů a  název dalších tematických okruhů

15. 4. 2011 - přihláška  projektu v systému Isaar - f a 2x podepsaný originál

 

Rektorátní termíny:

22. 4. 2011 - přihláška projektu v systému Isaar - f a 2x podepsaný originál

 

FRVŠ termíny:

17. 3. 2011 - 9. 5. 2011 24:00 hod

Projekty podává vysoká škola elektronicky v informačním systému ISAAR-F.