FRVŠ - Výběrového řízení 2010

Termín odevzdání anotace do To:A :

2.4.2009 - anotace k projektům do tematického okruhu A - emailem na Oddělení pro informace a rozvoj

Termíny odevzdání v systému Isaarf :

9.4.2009 - podání  projektů v systému Isaarf - FPF
16.4.2009 - podání  projektů v systému Isaarf -  Rektorát
30.4.2009 - ARVŠ

V případě, že anotací bude více než je možné podat do TO: A , vedení fakulty rozhodne, které projekty budou podány nebo  popřípadě , které projekty budou sloučeny.

 

Text vyhlášení: frvs-vyb-rizeni-vyhlaseni-text-2010.pdf