FRVŠ - Výběrového řízení 2011

25. 3. 2010

Termín k odevzdání anotace projektů FRVŠ tematického okruhu A. Další okruhy prosím sdělit tematický okruh název a jméno řešitele.

8. 4. 2010

Fakultní termín pro odevzdání projektů v elektronické verzi. Po kontrole pak bude vyžádána tištěná verze 3x  podepsaná.

 

Vyhlášení FRVŠ 2011 naleznete zde.

 

Novinky ve vyhlášení pro rok 2011:

  • Řešitel uvede v projektu(v části "Současný stav řešeného problému") výslovně důvod, pro který nelze navržené vzdělávací aktivity financovat z prostředků operačních programů EU.
  • U projektu je nutno uvést, jakým způsobem a z jakých zdrojů bude zajištěna udržitelnost a dostupnost výsledků projektu po dobu nejméně dvou let následujících po roce řešení projektu. Toto vyjádření řešitel uvede v projektu v části "Přínos k rozvoji fakulty/VŠ".