Interní soutěž v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2015

Číslo projektuNázev projektuŘešitelÚstavDotace v tisících Kč
P18 Profilace a inovace předmětů Management ve fotografii a Aktuální tendence ve fotografii na Institutu tvůrčí fotografie FPF SU prof. PhDr. Vladimír Birgus ITF 150
P16

Podpora pedagogické práce při inovaci výuky předmětu Dokumentární publikace

prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c. ITF 160
P15 Inovace jazykové výuky.Rozšíření a nabídky předmětů v anglickém jazyce a německém jazyce PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. 200
P17 Inovace praktické výuky v bakalářských studijních programech Fyzika a Aplikovaná fyzika doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. UF 200
Celkem 710

 

 

Interní soutěž v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2014

Číslo projektuNázev projektuŘešitelÚstavDotace v tisících Kč
P01 Zkvalitnění výuky muzeologie v rámci studijního programu "Historické vědy" formou vytvoření webové aplikace Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. UHV 98
P04

Inovace výuky literární teorie v kombinovaném studiu

Mgr. Jan Heczko, Ph.D. UBK 70
P05 Inovace předmět bakalářského oboru "italština v kombinované formě" Doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. UCJ 137
P06

Inovace studijního oboru Multimediální techniky

prostřednictvím pořízení techniky pro experimentální  multimediální tvorbu

Mgr. Martin Petrásek UF 146
P02 Inovace výuky předmětů zaměřených na reportážní a dokumentární fotografii na ITF FPF SU Mgr. Václav Podestát ITF 124
P03 Inovace výuky Editorského semináře, Semináře kritiky fotografie a Kurátorského semináře ITF 124
Celkem 699