Vystupní vypočtená data
Název výpočtu Výsledek
Počet uchazečů zkoušky 62
Nejlepší možný výsledek zkoušky 20
Nejlepší skutečný dosažený výsledek zkoušky 18
Průměrný výsledek zkoušky (pro počet uchazečů >= 5) 13.41935483871
Směrodatná odchylka výsledku zkoušky (pro počet uchazečů >= 5) 0.28215794855117
Decilové hranice výsledku zkoušky d1-d9 (pro počet uchazečů>=100) -
Čas 2019-12-3 15:32:39