K hodnocení tvůrčí činnosti pracovišť

V souladu se standardy obvyklými u všech institucí, které si kladou za cíl produkovat kvalitní výsledky v oblasti vědy a výzkumu, se Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě rozhodla přistoupit k evaluaci své vědecké činnosti.