Filozoficko-přírodovědecká fakulta chystá Einsteinův podzim 2015

U příležitosti stého výročí Einsteinovy teorie gravitace bude na Filozoficko-přírodovědecké fakultě probíhat velká reprezentativní kampaň nazvaná Einsteinův podzim 2015 se Slezskou univerzitou v Opavě.

Motivací je skutečnost, že na Filozoficko-přírodovědecké fakultě působí pod hlavičkou Ústavu fyziky řada vynikajících astrofyziků a fyziků pod vedením děkana prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc., odborníka světového renomé.

Einsteinův podzim potrvá do pátku 4. prosince 2015. Sestává z vědeckých i popularizačních přednášek pro širokou veřejnost, které přednese řada vynikajících vědců z České republiky i ze zahraničí.

Již začátkem září vyhlásil děkan Zdeněk Stuchlík studentské soutěže o nejlepší vědeckou práci v oblasti relativistické fyziky a astrofyziky a o nejlepší uměleckou reflexi idejí obecné teorie relativity, jejichž uzávěrka je naplánována na pondělí 9. listopadu 2015.

Samotné slavnostní zahájení Einsteinova podzimu se chystá na sobotu 17. října od 15:00 hodin v Sále purkmistrů Obecního domu, kde bude od 15:30 hodin následovat přednáška prof. Jiřího Bičáka z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy nazvaná Sto let obecné teorie relativity: od Einsteina k Hawkingovi.

V pátek 23. října 2015 od 17:00 hodin rovněž v Obecním domě se můžete zúčastnit přednášky známého astrofyzika a popularizátora vědy Dr. Jiřího Grygara na téma prolínání obecné teorie relativity s astronomií.

Sobota 31. října 2015 bude v Obecním domě od 15:00 hodin patřit vystoupení světoznámého polského astrofyzika Marka Abramowicze, přičemž posluchači si mohou zvolit, zda bude přednášet polsky nebo anglicky. Od 16:30 hodin pak začíná přednáška Zdeňka Stuchlíka nazvaná Nahé singularity.

Albert Einstein, filosof a vědec - to je název příspěvku Jiřího Langra z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která v Obecním domě zazní v úterý 10. listopadu 2015 od 15:30 hodin.

V pondělí 30. 11. 2015 přednese fyzik Josef Juráň v budově FPF na Bezručově náměstí 13 příspěvek o kosmickém záření, jehož součástí bude exkurze na detektory kosmického záření v půdních prostorách budovy na Bezručově náměstí 13. Všechny přednášky jsou určeny laické i odborné veřejnosti.

Einsteinův podzim se ponese také v duchu studentských akcí, z nichž mnohé budou mít recesní charakter. O celé kampani budeme dále průběžně informovat. Najdete nás také na Twitteru a na Facebooku.

TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby