Adresa:

Slezská univerzita v Opavě     
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Děkanát
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Osoba: