Adresa:

Slezská univerzita v Opavě     
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Děkanát
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Osoba: