Složení kolegia děkana

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (děkan)
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci)
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (proděkan pro informace a rozvoj)
Mgr. Marie Crhová, Ph.D. (proděkanka pro vědu a zahraniční styky)


prof. PhDr. Vladimír Birgus (vedoucí Institutu tvůrčí fotografie)
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (vedoucí Ústavu historických věd)
doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D. (vedoucí Ústavu informatiky)
doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. (vedoucí Ústavu fyziky)
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. (vedoucí Ústavu archeologie)
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (vedoucí Ústavu cizích jazyků)
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D. (vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu)
Mgr. Jan Heczko, Ph.D. (vedoucí Ústavu bohemistiky)


Mgr. Ing. Josef Svoboda (tajemník)


PhDr. Petr Vojtal (předseda Akademického senátu)
MgA. Mgr. Ondřej Durczak (předseda studentské komory Akademického senátu)


Mgr. Zuzana Urbánková (vedoucí Centra multimediální tvorby)