Rozvrhy kombinovaného studia FPF

Zimní semestr 2017/2018

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Česká literatura
Angličtina pro školskou praxi
Informatika a výpočetní technika
Aplikovaná informatika
Knihovnictví
Němčina pro školskou praxi
Italština (jednooborové)

NAVAZUJÍCÍ MGR. STUDIUM

Angličtina
Informační a knihovnická studia
Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu
Němčina
Učitelství němčiny pro střední školy

 


Ústav bohemistiky a knihovnictví


B7310 Filologie
obor 7310R031 Česká literatura
bakalářské studium
Ročník Výuka Učebna Rozvrh
1. roč. LICHÝ PÁTEK; Masarykova třída 37
M1
rozvrh
2. roč. LICHÝ PÁTEK; Masarykova třída 37
M2
rozvrh
3. roč. LICHÝ PÁTEK; Masarykova třída 37 M3
rozvrh

B7201 Informační studia a knihovnictví
obor 7201R004 Knihovnictví
bakalářské studium
Ročník Výuka Učebna Rozvrh
1. roč. LICHÁ STŘEDA; Masarykova třída 37
viz rozvrh
rozvrh
2. roč. SUDÁ STŘEDA; Hradecká ul. 17 viz rozvrh rozvrh
3. roč. LICHÁ STŘEDA; Hradecká ul. 17 viz rozvrh rozvrh

N7201 Informační studia a knihovnictví
obor 7201T011 Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu
navazující mgr. studium
4. roč. LICHÁ STŘEDA; Masarykova třída 37 viz rozvrh rozvrh
5. roč. SUDÁ STŘEDA; Masarykova třída 37 viz rozvrh rozvrh

Ústav cizích jazyků


B7310 Filologie
obor 7310R281 Angličtina pro školskou praxi
bakalářské studium
Ročník Výuka Učebny Rozvrh
vše viz rozvrh *
viz rozvrh
rozvrh
*může dojít ke změně času nebo místa výuky

N7310 Filologie
obor 7310T010 Angličtina
navazující mgr. studium
Ročník Výuka Učebna Rozvrh
vše viz rozvrh * viz rozvrh rozvrh

B7310 Filologie
obor 7310R282 Němčina pro školskou praxi
bakalářské studium
Ročník Výuka Učebna Rozvrh
vše
vybraný PÁTEK; viz rozvrh; Masarykova třída
kombinovane-studium-nemciny
M12
rozvrh

N7310 Filologie
obor 7310T010 Němčina
navazující mgr. studium
Ročník Výuka Učebna Rozvrh
vše
vybraný PÁTEK; viz rozvrh; Masarykova třída
kombinovane-studium-nemciny
M7
rozvrh

B7310 Filologie
obor 7310R073 Italština (jednooborové)
bakalářské studium
Ročník Výuka Učebna Rozvrh
1.roč. vybraný PÁTEK; viz rozvrh; Masarykova třída M12 rozvrh
2. roč. vybraný PÁTEK; viz rozvrh; Masarykova třída M10 rozvrh
3. roč. vybraný PÁTEK; viz rozvrh; Masarykova třída M9 rozvrh

kombinovane-studium-italstiny

 

N7504 Učitelství pro střední školy
obor 7504T252 Učitelství němčiny pro střední školy
navazující mgr. studium

vše kombinované-studium-němčiny-pro-sš

Ústav informatiky


B1801 Informatika
obor 2612R025 Informatika a výpočetní technika
bakalářské studium
Ročník Výuka:
Učebna Rozvrh
1. roč. LICHÝ PÁTEK; Hauerova 4
D1 rozvrh
2. roč. LICHÝ PÁTEK; Bezručovo nám. 13
B1 rozvrh
3. roč.
LICHÝ PÁTEK; Bezručovo nám. 13
B4
rozvrh

B1801 Aplikovaná informatika
obor 1802R001 Aplikovaná informatika
bakalářské studium
Ročník Výuka:
Učebna Rozvrh
1. roč. LICHÝ PÁTEK; Hauerova 4
D1 rozvrh
2. roč. LICHÝ PÁTEK; Bezručovo nám. 13
B1 rozvrh

B7201 Informační studia a knihovnictví
obor 7201R010 Informační studia se zaměřením na knihovnictví
bakalářské studium
Ročník Výuka Učebna Rozvrh
1.roč. LICHÝ PÁTEK; viz rozvrh; Bezručovo nám. 14
C23
rozvrh
2.roč. LICHÝ PÁTEK; viz rozvrh; Bezručovo nám. 14
C12
rozvrh

N7201 Informační studia a knihovnictví
obor 7201T008 Informační a knihovnická studia
navazující mgr. studium
Ročník Výuka:
Učebna Rozvrh
1. roč.
LICHÝ PÁTEK; Bezručovo nám. 14
C11
rozvrh
2. roč.
LICHÝ PÁTEK; Bezručovo nám. 14
C14
rozvrh