Rozvrhy kombinovaného studia FPF

Zimní semestr 2014/2015

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Česká literatura
Angličtina pro školskou praxi
Informatika a výpočetní technika
Aplikovaná informatika
Knihovnictví
Němčina pro školskou praxi
Italština (jednooborové)
NAVAZUJÍCÍ MGR. STUDIUM
Angličtina
Informační a knihovnická studia
Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu
Němčina

Ústav bohemistiky a knihovnictví

B7310 Filologie
(obor 7310R031 Česká literatura )
bakalářské studium
Ročník Výuka Učebna Rozvrh
1. roč. LICHÝ PÁTEK; Masarykova třída 37
M1
rozvrh
2. roč. LICHÝ PÁTEK; Masarykova třída 37
M2
rozvrh
3. roč. LICHÝ PÁTEK; Masarykova třída 37 M3
rozvrh

 

B7201 Informační studia a knihovnictví
(obor 7201R004 Knihovnictví )
bakalářské studium

Ročník Výuka Učebna Rozvrh
1. roč. LICHÁ STŘEDA; Masarykova třída 37
M10
rozvrh
2. roč. SUDÁ STŘEDA; Hauerova 4
D2
rozvrh
3. roč. LICHÁ STŘEDA; Hauerova 4
D2
rozvrh


N7201 Informační studia a knihovnictví
(obor 7201T011 Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu)
navazující mgr. studium
4. roč. LICHÁ STŘEDA; Bezručovo nám. 14
C37
rozvrh
5. roč. SUDÁ STŘEDA; Bezručovo nám. 14
C37
rozvrh

Ústav cizích jazyků

B7310 Filologie
(obor 7310R281 Angličtina pro školskou praxi )
bakalářské studium
Ročník Výuka Učebny Rozvrh
1. roč. LICHÝ PÁTEK (3 skupiny); Hradecká ulice 17
H4,H8,H9
rozvrh
2. roč.
SUDÝ PÁTEK (3 skupiny); Hradecká ulice 17
H8,H9
rozvrh
3. roč.

SUDÝ ČTVRTEK (2 skupiny); Hradecká ulice 17

 

H8,H9

 

rozvrh

N7310 Filologie
(obor 7310T010 Angličtina )
navazující mgr. studium

Ročník Výuka Učebna Rozvrh
1. roč. LICHÝ ČTVRTEK (1 skupina) Hradecká ulice 17
H6
rozvrh
2. roč. LICHÝ ČTVRTEK (1 skupina) Hradecká ulice 17 H9 rozvrh

 

B7310 Filologie
(obor 7310R282  Němčina pro školskou praxi)
bakalářské studium

Ročník Výuka Učebna Rozvrh
Vše vybraný PÁTEK; viz rozvrh; Masarykova třída
M12
rozvrh
N7310 Filologie
(obor 7310T010 Němčina)
navazující mgr. studium
Ročník Výuka Učebna Rozvrh
Vše vybraný PÁTEK; viz rozvrh; Masarykova třída M7
rozvrh

 

B7310 Filologie
(obor 7310R073 Italština (jednooborové))
bakalářské studium

Ročník Výuka Učebna Rozvrh
1.roč. SUDÝ PÁTEK; viz rozvrh; Masarykova třída
M2
rozvrh

Ústav informatiky

B1801 Informatika
(obor 2612R025 Informatika a výpočetní technika
bakalářské studium
Ročník Výuka:
Učebna Rozvrh
1. roč. LICHÝ PÁTEK; Hauerova 4
D1 rozvrh
2. roč. LICHÝ PÁTEK; Bezručovo nám. 13
B1 rozvrh
3. roč.
LICHÝ PÁTEK; Bezručovo nám. 13
B4
rozvrh
B1801 Aplikovaná informatika
(obor 1802R001 Aplikovaná informatika
bakalářské studium
Ročník Výuka:
Učebna Rozvrh
1. roč. LICHÝ PÁTEK; Hauerova 4
D1 rozvrh
2. roč. LICHÝ PÁTEK; Bezručovo nám. 13
B1 rozvrh

 

B7201 Informační studia a knihovnictví
(obor 7201R010 Informační studia se zaměřením na knihovnictví)
bakalářské studium

Ročník Výuka Učebna Rozvrh
1.roč. LICHÝ PÁTEK; viz rozvrh; Bezručovo nám. 14
C23
rozvrh
2.roč. LICHÝ PÁTEK; viz rozvrh; Bezručovo nám. 14
C12
rozvrh

N7201 Informační studia a knihovnictví
(obor 7201T008 Informační a knihovnická studia
navazující mgr. studium
Ročník Výuka:
Učebna Rozvrh
1. roč.
LICHÝ PÁTEK; Bezručovo nám. 14
C11
rozvrh
2. roč.
LICHÝ PÁTEK; Bezručovo nám. 14
C14
rozvrh