Uchazeči o studium

Požadavky k přijímacímu řízení

Přijímací zkouška bude realizována formou testu obecných studijních předpokladů – národní srovnávací zkoušky SCIO (více na www.scio.cz).

Předpoklady pro přijetí ke studiu

Předpokladem přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo střední odborné vzdělání s maturitou. Pro zahájení přijímacího řízení je podmínkou podání vyplněné přihlášky ke studiu ve stanoveném termínu spolu se všemi požadovanými doklady včetně potvrzení o zaplacení administrativního poplatku.

Vzhledem k charakteru oboru a zdravotním kritériím potřebným pro výkon povolání musí přihláška obsahovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru.