Studium

Důležitá upozornění

 • K datu 1. 9. 2017 vydán nový vnitřní předpis: "Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě".
 • Studenti povinni v rámci studia využívat jednotné studentské e-mailové účty (osobní číslo@fpf.slu.cz).
 • Korespondenci včetně dokumentů o praxi zasílejte na adresu: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká faktulta v Opavě, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava (prosím uvádějte vždy jméno vyučující - komu má být doručeno).
 • Pro osobní předání veškerých dokumentů využívejte podatelnu FPF, umístěnou v přízemí sídla děkanátu na Bezručově nám. 13 v Opavě nebo přímo na sekretariát ÚLGaT - do naší schránky pro vyučující, která je umístěna na Hradecké ul. 17 v 1. patře č. dveří 102.
 • "Dokumenty k praxi nezasílejte doporučeně! Je tak menší pravděpodobnost včasného doručení, protože musí projít přes několik osob složitou procedurou spisové služby v rámci univerzity.

Praxe

Dokumenty

 • Zajištění, pokyny a podmínky odborné praxe
 • Obsahová náplň odborné praxe
 • Dopis žádosti o spolupráci při zajišťování praxe
 • Dohoda o odborné praxi
 • Hodnocení studenta firmou na odborné praxi CZ
 • Hodnocení studenta firmou na odborné praxi EN
 • Hodnocení studenta firmou na odborné praxi DE
 • Zpráva o průběhu odborné praxe

Zahraniční praxe

Studenti ústavu mají jedinečnou možnost vyjet na zkušenou do zahraničí. V nabídce je Skotsko, Německo či Slovensko. Praktické dovednosti a další vědomosti mohou získat rovněž díky spolupráci pracovníků ULGATu s cestovní kanceláří Alexandria orientované na zahraničí či bruntálskou akciovou společností ATIS zaměřenou na Jesenicko. Ústav má rovněž smlouvy o spolupráci s Resortem Valachy a Euroregionem Praděd.

Statní zavěrečná zkkouška

Závěrečné práce

Státní závěrečné zkoušky

 • Studenti, kteří nepůjdou ke státním závěrečným zkouškám v řádném termínu (např. rozkládají ročník, mají opakovanou studijní povinnost aj.) se nesmí ve stagu přihlašovat na předmět "Státní závěrečná zkouška/A", který je naveden v letním semestru. Průběžně sledujte sekci studium - státní závěrečné zkoušky.
 • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce (pdf)

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Akademický rok 2017/18:

Otázky ke SZZk vycházejí z výše uvedených okruhů.