Centrum multimediální tvorby (CMT)
Bezručovo náměstí 13
746 01 Opava

Mgr. Zuzana Urbánková
vedení CMT
zuzana.urbankova@fpf.slu.cz