Zahraniční vědci okolo děkana Zdeňka Stuchlíka získali významná ocenění

Profesor Bobomurat Ahmedov a docent Ahmadjon Abdujabbarov z Uzbekistánu, kteří úzce spolupracují s našimi fyziky Filozoficko- přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, získali nyní od prezidenta své země velmi významná ocenění.

01_vědci_Bobomurat Ahmedov,  Zdeněk Stuchlík a Ahmadjon Abdujabbarov.jpg

Profesor Bobomurat Ahmedov obdržel druhou „seniorskou“ cenu a docent Ahmadjon Abdujabbarov jako junior cenu první. To vše za vynikající vědeckou práci v astrofyzice. Oba ocenění vydali s našimi vědci řadu společných publikací.

Ceny si převzali v Taškentu u příležitosti Mezinárodního dne vědy v Uzbekistánu, kde se před několika dny poprvé konalo slavnostní vyhlášení výsledků vědecké soutěže "Science Leader" Web of Science – 2017.

„Byl jsem vybrán společností Clarivate Analytics Web of Science jako druhý nejvíce citovaný autor v zemi s 77 články publikovanými v recenzovaných časopisech za posledních deset let,“ uvedl Bobomurat Ahmedov. Jeho mladší kolega, docent Ahmadjon Abdujabbarov, byl výše zmíněnou společností vybrán jako nejlepší mladý vědec v zemi s čtyřiceti publikovanými dokumenty v recenzovaných časopisech.

„Je to v naší zemi poprvé, kdy vláda takto oficiálně uděluje vědcům ocenění. Doufám, že se z toho stane tradiční každoroční obřad,“ doplnil profesor.

Bobomurat Ahmedov a Ahmadjon Abdujabbarov dlouhodobě spolupracují s prof. Stuchlíkem a od roku 2013 pravidelně navštěvují Ústav fyziky v Opavě a Výzkumnou skupinu prof. Rezzoly na univerzitě ve Frankfurtu. Ve spolupráci s těmito dvěma institucemi také vzniká většina jejich výzkumných prací. Jejich společné plány do budoucna souvisí s novým vesmírným oknem otevřeným 14. září 2015, kdy LIGO detekovalo průchod gravitačních vln a vědci mají možnost zkoumat nejbližší okolí vznikajících černých děr. Oba zahraniční vědci při svém nedávném pobytu na Ústavu fyziky ocenili vzájemnou výměnu studentů z Taškentu s naší fakultou a naopak. Líbila se jim rovněž samotná Opava i Česká republika, o níž hovořili jako o kolébce Einsteinovy Obecné teorie relativity.

Více informací na http://uzscience.uz/uz/news_113.html
TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby