Ústav fyziky vydal nový sborník z workshopů RAGtime

Nové vydání sborníku Proceedings of RAGtime zaznamenává příspěvky workshopu RAGtime z let 2015 až 2017. Je věnován památce dr. Jeffrey E. McClintocka, významného amerického astrofyzika a účastníka workshopů Relativistické astrofyzikální skupiny, který v roce 2017 zemřel ve věku 75 let.


Proceedings of RAGtime 17-19. Tak se jmenuje nejnovější vydání sborníku, který je výstupem z tradičního setkání relativistických astrofyziků v Opavě na workshopu nesoucím název RAGtime. Workshopy RAGtime jsou pravidelně pořádány Ústavem fyziky Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské Univerzity v Opavě již od roku 1999 (zkratka RAG označuje Relativistickou astrofyzikální skupinu konstituovanou v roce 1999).


Ve víceletých intervalech pak ústav vydává sborník z těchto workshopů. Jak už název Proceedings of RAGtime 17-19 napovídá, ten letošní je složený z příspěvků účastníků na sedmnáctém až devatenáctém ročníku, tedy v letech 2015 až 2017.
2018 01 UF RAGtime17-19 cover„V průběhu těchto tří let došlo k několika významným událostem v oblasti relativistické fyziky – kromě toho, že jsme v roce 2015 oslavili 100 let obecné teorie relativity, byly v roce 2016 poprvé v historii přímo pozorovány gravitační vlny, což bylo společně s novými objevy v oblasti teoretické fyziky, částicové fyziky, astronomie a astrofyziky příležitostí k zajímavým debatám mezi účastníky workshopů,“ uvedl k novému sborníku doc. RNDr. Gabriel Tőrők, Ph.D., z Ústavu fyziky FPF v Opavě s tím, že právě tyto debaty a příspěvky se odrazily na stránkách sborníku.

 

Ve sborníku, jehož přebal můžete vidět výše, jsou zastoupeny příspěvky týkající se zejména fyziky černých děr, neutronových hvězd a exotičtějších objektů, práce z oblasti teoretické fyziky a kosmologie. 
„Mimo obvyklý tematický rámec sborníku je pak objevná práce prof. Hubače a jeho kolegů propojující principy teorie supersymetrie s genetikou,“ zdůraznil doc. Török. 
2017 10 UF ragtime 2Práce publikované ve sborníku většinově představují výsledky spolupráce výzkumných týmů ze Slezské univerzity v Opavě, Astronomického ústavu Akademie věd ČR a Matematicko-Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Autoři ze zahraničí zastupovali například Pařížskou Observatoř, Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně (Rusko), Švýcarský ISSI, Římskou Observatoř, Universitu v Kolíně nad Rýnem, Oxfordskou univerzitu, Astronomický institut v Taškentu (Uzbekistán) a další.

Letošní sborník byl věnován památce dr. Jeffrey E. McClintocka, významného amerického astrofyzika a účastníka workshopů Relativistické astrofyzikální skupiny, který v roce 2017 zemřel ve věku 75 let. 
Vydání sborníku bylo podpořeno zejména z projektu INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy číslo LTI17018 a interním grantem Slezské Univerzity 07/2015-FPF.
Sborník je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách zde.