Rozhodnutí děkana č. 1/2018

K registraci předmětů do letního semestru akad. roku 2017/2018 studentů prezenční a kombinované formy studia bakalářských a magisterských studijních programů na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě.

Ke stažení zde.