Přání děkana Zdeňka Stuchlíka do roku 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych Vám s nástupem nového kalendářního roku 2018 popřál hodně zdraví a úspěchů v pracovním i soukromém životě.

Čeká nás pracovně náročný rok, který s největší pravděpodobností přinese naší Filozoficko-přírodovědecké fakultě a celé Slezské univerzitě v Opavě řadu důležitých změn. Přejme si tedy, aby tyto změny byly pozitivní a ve svém konečném důsledku vedly k dalšímu úspěšnému fungování fakulty.

01_dekan

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

děkan fakulty