Povinnosti studentů v souvislosti se SZZk - I (únor 2018)

1) Do 15. 12. 2017 - podat na studijním oddělení písemnou přihlášku k SZZk.

2) Do 26. 1. 2018 - předložit ke kontrole studia na studijním oddělení index a vytištěný Zápisový list - část A Přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2017/2018.

3) Do 26. 1. 2018 - zkontrolovat své osobní údaje (datum narození, místo narození) v informačním systému STAG (Moje údaje → Trvalá adresa → Místo narození).

Dovolujeme si upozornit, že v případě uvedení nesprávných údajů Vám bude dle Směrnice rektora č. 10/2016 O úhradě nákladů za administrativní úkony na Slezské univerzitě v Opavě za vystavení nového dokladu o ukončení studia z důvodu uvedení chybných údajů absolventem/absolventkou účtován poplatek 500,- Kč.

 

Petra Moravcová
studijní oddělení

V Opavě dne 22. 11. 2017